Side _redcarpet

Målsætning

 • At gøre Bel Air til en international anerkendt operatør

  Der skal arbejdes med markedsføring på hjemmeside, profilering i medier samt deltagelse i internationale konferencer.

 • At gøre Bel Airs organisation klar til enhver udfordring

  Der skal arbejdes med at sikre, at Bel Air lever op til kravene på det internationale marked, derfor vil vi lægge stor vægt på en optimal service og logistik. For at opnå dette, vil vi også lægge meget stor vægt på at fastholde og forny vores professionelle og erfarne medarbejderstab.

 • At gøre Bel Air operationen så optimal som mulig

  Der skal i planlægningsfasen lægges stor vægt på det rigtigt sammensatte medarbejder team og helikoptertype. Vi vil hele tiden tilpasse vore operationer til de enkelte markeders krav og behov, samt udvikle hele koncepter til vore kunder.

 • At gøre Bel Air vedligeholdelsesafdeling klar at udføre større eksterne vedligeholdelseskontrakter

  Vi vil sikre, at Bel Air lever op til ISO certificering 9001, 14001 og Safety Management System, samt kravene på det internationale marked, så mulighederne for erhvervelse af kontrakter forbedres væsentligt.

 • At gøre Bel Air sikkerheds- og miljøudvikling til en integreret del af hverdagen

  Sikkerhed og miljøstyring kræver en engageret indsats af alle medarbejdere hos Bel Air fra indkøb over planlægning, ledelse og salg til udførelse af operationer og vedligehold. Sikkerhed og miljø er således noget, der vedrører alle led og alle medarbejdere i vores virksomhed.

  Sikkerheden skal altid være høj og der skal være kvalitet i alt hvad Bel Air har med at gøre både internt og eksternt.

  Bel Air ønsker at blive en af de førende virksomheder i vores branche når det gælder trivsel og arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Målet kan kun opfyldes, såfremt vi alle i virksomheden arbejder mod samme mål.

  Vi vil løbende stille krav til vore leverandører omkring sikkerhed og miljø.

 • At gøre Bel Air medarbejdere rustet til den kommende udvikling

  Medarbejderudvikling er et område, hvor vi yder en intensiv indsats. Der afholdes medarbejdersamtaler minimum én gang årligt, der skal udarbejdes et uddannelses- og karriereforløb for den enkelte medarbejder både internt og eksternt.

  Hver medarbejder skal have sit arbejdsområde beskrevet, således at der ikke kan herske tvivl omkring den enkeltes ansvar og råderum. Samtidig er vi alle all-round medarbejdere - vi tager fat hvor og når der behov, så vi sikrer fleksibilitet og forandringsparathed.