Bel Air HSE Cases

HSE teamet

Bel Air HSE teamet sikrer en sikker og hurtig behandling af alle indkomne forslag i det elektroniske HSE system.

Sikker og hurtig behandling af HSE sagerne i Bel Air

HSE Teamet har til opgave at forbedre arbejdsmiljøet i Bel Air. Gruppen mødes regelmæssigt og behandler sager, oprettet af Bel Air’s medarbejdere. Gruppen udarbejder handlingsplaner der skal danne grundlag for og uddelegere opgaver til løsning af udfordringen.

Alle Bel Air medarbejdere med adgang til en computer og internet, kan bidrage til den web-baserede HSE database og oprette sager – nye ideer, fejl, mangler, ideer, klager eller forslag til forbedringer.

HSE Teamet følger udviklingen

Bel Air HSE gruppen består af medarbejdere med forskellige kompetencer fra forskellige områder i organisationen, hvilket giver en meget kompetent og effektiv behandling af sagerne.

HSE databasen følger udviklingen i de enkelte sager og handlingsplaner, så bestyrelse, ledelse og medarbejdere, altid kan se status på sager, deres behandlingstid og hvilke tiltag der igangsættes i forbindelse med de enkelte sager.