Policies

Politikker i Bel Air

Bel Air bestyrelse og ledelse har arbejdet med politikker for selskabet – og dermed de vigtige retningslinjer, som vi alle skal følge, når vi er en del af dette team.

Ledetråden har været sikkerhed og menneskelighed ved formulering af de forskellige politikker – som det er med alt hvad selskabet har med at gøre. 

Bel Air HSSEQ Politik og målsætninger

(Sundhed, sikkerhed, miljø og kvalitetspolitik)

HSSEQ er og vil altid være en integreret del af vores daglige arbejde ved Bel Air. Vi implementerer, vedligeholder og udvikler løbende vores strategier og processer for at sikre at alle vores flyvninger møder det højeste HSSEQ sikkerhedsniveau og alle myndighedskrav. 

 • Vi tilskynder vores medarbejdere og andre interessenter til at indrapportere alle hændelser og mulige risici, uanset hvor ubetydelige de må synes i øjeblikket.
 • Nul ulykker og hændelser.
 • Et effektivt HSSEQ styringssystem og stadige forbedringer.
 • Fuld overensstemmelse med de gældende regler. 
 • Opfyldelse af krav og bedste praksis.
 • Vi har en åben rapporteringskultur, der opfordrer alle til frit at kunne indrapportere gennem en retfærdig kultur for at fremme HSSEQ. 

HSSEQ målsætninger

 • Sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere.
 • Sikre fremme af sikkerhed i hele organisationen.
 • Forhindre skader på mennesker og helikoptere som følge af operationer og vedligehold.
 • Udføre riskoanalyser for alle nye aktiviteter for at udelukke farlige forhold
 • Sørge for relevant HSSEQ og træning for alle medarbejdere.
 • Forhindre alle hændelser der kunne have været forhindret gennem en effektiv sikkerhedsorganisation.
 • Forebygge miljøforurening, bestræbe os på at minimere vores miljøbelastning og støtte op om FNs Verdensmål.
 • Sikre at hele organisationen stræber efter de højeste kvalitetsstandarder ved at overholde alle gældende love og standarder.
 • Forbedre effektiviteten af HSSEQ gennem årlige audits med gennemgang af alle aspekter af HSSEQ.
 • Stræbe efter at essensen af HSSEQ bliver en del af alles tankegang.

Som ansvarlig leder vil jeg sikre at nødvendige ressourcer, værktøjer og træning er til stede for at styre HSSEQ effektivt.

Susanne Hessellund

Accountable Manager