AW139 windmills offshore

Offshore vindmølle flyvninger

Bel Air har erfaring med flyvninger til vindmølleparker.
Vi har dygtige medarbejdere med meget stor erfaring indenfor offshore vindmølle operationer – både piloter og teknikere.

De højeste sikkerhedsstandarder følges

Med performance krav til helikoptere om altid at kunne klare at hænge stille i luften (hover) uden at miste højde i tilfælde af et motorstop, er AW139 som skabt til dette job. Leonardo / AgustaWestland og dermed Bel Air med AW139 helikopterne lever fuldt ud op til disse standarder i alle faser af hoist operationerne.

Vi har lagt mange ressourcer i at sikre Bel Air som et selskab, der i relation til offshore og hoist operationer har erhvervet sig den eneste helikopter i sin klasse, der fuldt ud lever op til sikkerhedskravene om performance.

Præstationsevner ved hoist operationer har dermed fået en ny forhøjet sikkerhedsdimension - uden at sætte sikkerheden over styr ved et motorbortfald i den mest kritiske fase af flyvningen. AW139 helikopteren kan hoiste uforstyrret videre på en motor – hvilket højner sikkerheden for alle deltagere i hoist operationerne.