frivillige

Prins H 270609 Heliport002Afviklingen af Prinsgemalens besøg i Holsted blev koordineret af pressechef Jørgen Kølle, Rømø.

Inden start på arrangementet blev der afholdt briefing af Politihjemmeværnet, det friv. beredskab samt sikkerhedschefen. Jørgen Kølle 3. fra venstre.