Safety Management SystemSus og Julie_let.jpg

Bel Air har implementeret Safety Management System for at fremme en sikker operation, vedligeholdelse og træning

De essentielle træk, der karakteriserer vores Safety Management System er følgende:

  • En omfattende systematisk tilgang til forvaltningen af luftfartssikkerheden
  • Et hovedfokus på farer i forbindelse med Bel Air’s virke og deres virkninger på disse aktiviteter, der er afgørende for sikkerheden
  • Den fulde integration af sikkerhedsmæssige hensyn i virksomheden, gennem anvendelse af kontrol til alle aspekter af forretningsprocesser afgørende for sikkerheden
  • Brugen af aktiv overvågning og revisionsprocesser, der validere den nødvendige kontrol, er identificeret gennem Hazard Management processen, er på plads
  • Brugen af principper for kvalitetssikring, herunder forbedring og feedback mekanismer
  • Safety Management System er lige så vigtig for virksomhedernes overlevelse som et finansielt management system. Implementeringen af et robust Safety Management System i Bel Air Aviation vil føre til opfyldelse af en af den civile luftfart vigtigste forretningsmæssige mål: forbedret sikkerhedsperformance med sigte på bedste praksis og en målrettet indsats for at standarden er over de lovmæssige krav.