Dokken

Dokken helipadDokken helipad2

Flyvechef i Bel Air og pens. helikopterluftkaptajn Kurt Dommer Johansen igang med at markere Dokkens landingsplads.