Auditeringer

Bel Air arbejder intens på at blive kvalificeret iblandt de bedste indenfor Helikopteroperationer.

Løbende interne som eksterne auditeringer gennemføres for at trimme den unge organisation.

LEV FIR auditering     LEVSUS godkendelse PART

Næste fase er at blive auditeret af Achilles - www.achilles.com. Inkorporeret inden udgang af august 09

It performance     CAA inspection

Bel Air råder over intern kvalitetsledelse ved Finn Rasmussen (FIR),  som løbende auditerer de forskellige afdelinger. Dette sikrer en optimeret og operativ sammensat virksomhedsstruktur. Ligeledes auditerer myndighederne løbende selskabet, samt ved udvidelser af operationsvirke.