Bel Air medlem af dansk katastrofemedicinsk selskab

Bel Air blevet medlem af dansk katastofemedicinsk selskab

DMKF-02

www.katmed.dk