SLV på inspektion på Holsted Heliport

CAA HALD JOH OKT09 2Luftfartsinspektør Ole Hald aflagde kontrolbesøg på Holsted Heliport EKHL.

Den opdaterede helikopterlandingsplads blev taget i betragtning sammen med flyvechef i Bel Air - Kurt Johansen.

CAA Hald JOH OKT09

EKHL er blevet opgraderet til kategori H2 beredskab (helikopter længder 15-24 meter)  med mulighed for kategori H3.

Ligeledes er driftshåndbogen nyrevideret.

Inspektøren var også interesseret i, hvad en ny generation helikopter kunne lave af avancerede anflyvningskoncepter.