SAR i Holsted

SAR - Seach & Rescue anfløj Holsted EKHL ifm. træningsflyvning.

Der var kaffe og kage - kagen var bragt frem af Bel Air mekaniker Freddy SØR Sørensen.

SØR har tidligere været crewmenber på SAR - og kunne sige goddag til tidligere kollegaer.

SAR crew havde været på øvelse i Lillebælt, hvorfor kagen og kaffen var på sin plads.

SAR MHV øvelse FEB1022SARapprocah visit FEB10

SAR MHV øvelse FEB1023