Aksezone 2 - tilladelse

Teknisk og operativ afdeling har i samarbejde med Agusta Westland været på overarbejde for at implementere luftfartsmyndighedernes krav til at flyve i zone 2 - lettere forekomster af aske fra vulkanen på Island.

Statens Luftfartsvæsen har ligeledes været på natarbejde - tilladelse til flyvning tikkede ind på email tidlig morgen den 23 april 2010.LEV FIR auditering

Det afstedkom en hurtig planlægning for at komme i luften med forsyninger og mandskab til nordsøen.

De europæiske myndigheder har inddelt lufttrummet således:

Zone 1: Områder med en høj forekomst af vulkansk aske
Inkluderer området umiddelbart omkring vulkanen med en yderligere sikkerhedszone. Området defineres på baggrund af bl.a. meteorologiske data, således at alle områder med en risiko for en høj forekomst af askepartikler er omfattet af denne zone. Der er totalt flyveforbud i denne zone.

Zone 2: Områder med en lav forekomst af vulkansk aske
Et område udenfor zone 1, hvor flyvning kan udføres, når de aktuelle forhold, kontrolflyvninger og en samlet risikovurdering fastslår, at flyvning kan udføres på et tilfredsstillende flyvesikkerhedsmæssigt niveau. Flyvning i zone 2-områder forudsætter myndighedernes accept samt at særlige procedurer følges.

Zone 3: Områder, hvor der ikke er partikler fra vulkansk aske
Her kan der flyves frit uden restriktioner eller særlige forholdsregler overfor vulkansk aske.

sus joh office  

fil billeder

Link til JV.dk;

http://www.jv.dk/artikel/865616:Vejen--Bel-Air-tilbyder-testflyvning

http://www.jv.dk/artikel/862637:Vejen--Holsted-helikoptere-ramt-af-askesky

http://www.jv.dk/artikel/867510:Vejen--Bel-Air-haaber-paa-mere-praecise-maalinger-af-askeskyer-i-fremtiden