AW139 & EH101

Redningshelikopteren EH 101 anfløj mens AW 139 var under standsning på forpladsen.

Link til Youtube.com;

http://www.youtube.com/watch?v=SBUvZoGCrcs

EH101 AW139 EKHL maj2010