Brandøvelse Skrydstrup

WEB af EKSP EKHL training Maj2010 (45)1Det frivillige beredskab i Vejen og Holsted Heliport brandbil deltog i øvelse afholdt på flyvestation Skrydstrup.

Øvelsen havde til formål at øve samarbejde, træne udstyr og mandskab.

Ialt 9 friv. deltog fra Vejen friv. beredskab.

Trygfonden har sponseret indkøb af 6 sæt røgdykkerapperater. Disse kom i aktiv træning på flyvestationen.

Øvelsen blev ledet af skolechefen Lars Andersen.

BOR EKSP maj2010 koelle00 Web af BOR EKSP maj2010 koelle1001WEB af EKSP EKHL training Maj2010 (35)1 Web af BOR EKSP maj2010 koelle1003WEB af EKSP EKHL training Maj2010 (45)2

Foto Jørgen Kølle & Christian Ørgaard