2010 resultat

Bel Air bestyrelse har offentliggjort resultat for 2010.

Bestyrelsen med formand Bjarne Hansen i spidsen er tilfreds!

Efter et par omkostningstunge opstartsår, er der nu overskud. Kursen kan nu afstikkes mod nye markeder.

Resultatet blev et overskud på 5.5 mil kr.

sus hab