Bel Air køber endnu en AW139 helikopter

Som et led en den fortsatte udvikling og strategi for Bel Air, har vi købt endnu en AW139 helikopter, til at supportere operationen.

Bel Air's nye AW139 vil blive registeret OY-HTJ og bliver dermed den fjerde helikopter ejet af Bel Air. Herudover har vi to leasede AW139 helikoptere i vores daglige operation.


AWTD