Jydske Vestkysten omtalte i sin avisudgave den 20. marts i flere artikler Bel Air og herunder selskabets samarbejde med Trafikstyrelsen. Jydske Vestkysten undlod desværre i sine artikler at inddrage en række præciseringer og faktuelle forhold, som Bel Air gjorde avisens journalister og redaktør opmærksom på torsdag den 19. marts.


Den 21. marts bragte Jydske Vestkysten yderligere et par artikler, som Bel Air dagen før fik begrænset adgang til at kommentere med få timers frist. I den forbindelse gjorde vi bl.a. opmærksom på, at avisen kun anvendte dele af det dokumentationsmateriale, den havde til rådighed, og at denne udvælgelse tegnede et forkert billede af helheden. Desværre fik det ikke nævneværdig effekt på de endelige artikler.


Vi finder Jydske Vestkystens håndtering overraskende og ærgerlig. Jydske Vestkysten vælger tilsyneladende bevidst at mistænkeliggøre Bel Air ved at anvende anonyme kilder fra blandt andet en konkurrerende virksomhed og uden at sætte spørgsmål ved disse kilders motiver og baggrund, lige som avisen mod bedre vidende undlader at inddrage fakta, som vi har bidraget med, og som ville tale til Bel Airs fordel. Endvidere er det påfaldende, at Jydske Vestkysten fravælger at gøre rede for, hvordan flere af de mange klager, som er strømmet til Trafikstyrelsen fra medarbejdere og ledelse hos Bel Airs konkurrent, har vist sig grundløse, men har medført, at Trafikstyrelsen naturligvis har skullet bruge tid og ressourcer på dem; til gene for Trafikstyrelsen og for Bel Air.


Vi vil gerne understrege, at vi ikke går på kompromis med sikkerheden. Vi har i øvrigt informeret vores kunder igennem hele forløbet. Vi vil også pointere, at Bel Air har et godt og konstruktivt samarbejde med Trafikstyrelsen, og at vi naturligvis anerkender deres autoritet.


Vi er meget åbne omkring vores virksomhed, og flyvesikkerheden er alfa og omega for Bel Air og branchen som helhed. Vi er kendt for at holde hovedet koldt og hjertet varmt, og vi kunne ønske os, at Jydske Vestkysten havde et mere nuanceret indblik i Bel Air, end de seneste dages artikler giver udtryk for. Vi hjælper gerne med et bedre indblik i luftfart, og hvordan Bel Air virkelig arbejder.