Artikler

Dagbladet Børsens udgave den 22. april indeholder stort opsatte artikler om Bel Air og herunder selskabets samarbejde med Trafikstyrelsen. Artiklerne bygger på samme materiale og vinkler, som Jydske Vestkysten allerede for en måned siden gav stor opmærksomhed. Der tilføjes ikke nyt i forhold til den tidligere dækning, men det er naturligvis beklageligt, at historien repeteres i markant opsætning, selv om de forhold, som omtales, for længst er afklaret.

Bel Airs position er uforandret: Vi vil gerne understrege, at vi ikke går på kompromis med sikkerheden. Vi har i øvrigt informeret vores kunder igennem hele forløbet. Vi vil også pointere, at Bel Air har et godt og konstruktivt samarbejde med Trafikstyrelsen, og at vi naturligvis anerkender deres autoritet.

Vi er meget åbne omkring vores virksomhed, og flyvesikkerheden er alfa og omega for Bel Air og branchen som helhed. Vi kunne ønske os, at en historie, som i høj grad hører fortiden til, nu er blevet fortalt tilstrækkeligt mange gange, så vi kan beskæftige os med nutiden og fremtiden - og vores mange tilfredse kunder.