Tilfredsstillende 2014 resultat i Bel Air Aviation

Bel Air opnåede i 2014 et resultat efter skat på 18,5 mio. kr. Resultatet var som ventet på et lavere niveau end rekordresultatet i 2013, der var præget af ekstraordinær høj aktivitet og indtjening.

Bel Airs ledelse anser 2014 resultatet som tilfredsstillende, og året var på omsætningssiden præget af gode langvarige kontrakter og et betydeligt antal kortvarige kontrakter i offshore sektoren. Resultatet er også præget af den meget store udviklingsaktivitet og investering i fremtiden, som prægede året.

Bel Air tog i efteråret en ny og moderne hjemmebase i brug på Esbjerg lufthavn og fortsatte de senere års udvikling med ansættelse af nye medarbejdere for at følge med efterspørgslen. Ved årets afslutning var medarbejderantallet øget til 75. Endvidere udvidede Bel Air i årets sidste del sin helikopterflåde med 2 nye AW189 helikoptere, så flåden nu udgøres af i alt 5 moderne offshore maskiner.

”Vi har haft et travlt år med fortsat gode relationer til vores mange kunder. Vi har investeret i fremtiden, både i form af vores ny hjemmebase og udvidelse af flåden, og vi har ikke mindst tiltrukket nye gode kolleger, som skal være med til at bygge fremtidens Bel Air. Det har naturligvis krævet masser af ressourcer og stor træningsindsats, men det er vejen frem for Bel Air og vores hold,” siger adm. direktør Susanne Hessellund, der for 2015 venter et lavere resultat som følge af den pressede oliepris og mindre reduktion i antallet af ad hoc kunder.