Årsrapport 2015

Bel Air Aviation A/S har netop færdiggjort vores årsrapport for 2015.


Resultat før skat for 2015 er 5.897 tkr. Resultatet er opnået i kombination af længerevarende faste kontrakter og korte offshore kontrakter hen over året for at sikre en tilfredsstillende udnyttelse af kapaciteten.

Sikkerheden prioriteres meget højt, hvorfor betydelige ressourcer er afsat til at fastholde og optimere det høje sikkerhedsniveau – både i organisationen ved valg af helikoptertype til offshore brug samt i samarbejde med fabrikanten Finmecanica.

Total set er resultatet under tidligere års indtjening og en væsentlig ændring af den økonomiske rentabilitet af Bel Air. Ikke desto mindre anser vi årets resultat for tilfredsstillende under de nuværende svære markedsforhold og vi vil gerne takke alle ved Bel Air for deres engagerede arbejde og store fleksibilitet.