Bel Air

For nylig har nogle få medier fokuseret på Bel Air og vores arbejdsmiljø. Ved Bel Air gør vi vores bedste for at bevare en god arbejdsplads for alle medarbejdere. Som en del heraf har Bel Air valgt ikke at have en kollektiv overenskomst med FPU, men i stedet har vi specifikke lokalaftaler, der beskriver arbejdsforhold og betingelser som aftalt med vores forskellige grupper af medarbejdere og disse aftaler afspejler de betingelser vi har i kontrakterne med vores kunder.

Bel Air er en lille spiller på et stort marked, og vi er meget afhængige af stor gensidig fleksibilitet, direkte dialog og indbyrdes forståelse for at kunne konkurrere med de større selskaber. Et element af dette er, at vi sammen bliver enige om ansættelsesbetingelser direkte med vores medarbejdere, herunder også med piloter og vores pilot forening BAP, ganske som vi for nylig fornyede vores lokalaftale med vores teknikere.

Naturligvis har alle medarbejdere ved Bel Air ret til at organisere sig som det også er beskrevet i vores Code of Conduct. Det er da også vores indtryk at de fleste medarbejdere ved Bel Air er medlem af forskellige fagforeninger.

Endelig vil vi gerne understrege at de nylige afskedigelser og ansættelsesstop af fastansatte er blevet gennemført i alle vores forskellige afdelinger som en konsekvens af forventet produktionsnedgang, da vi ikke vandt de seneste tilbud til nogle større kunder.

Ledelsen og bestyrelsen arbejder hårdt på at vinde nye kontrakter og vi håber at det vil lykkes for os til gavn for vores kunder og vores fælles arbejdsplads Bel Air.


Helikopter over Homebase.jpg