Bel Air præciseringer

Da de lokale medier igen har valgt at genoptage gammel sag med en del faktuelle fejl har vi valgt her at bringe Bel Air's præciseringer :

1. at Bel Air’s faggrupper inklusiv pilotgruppen har lokalaftaler på lige fod med eller bedre end overenskomsten på området,

2. at nedskæringer i Bel Air er sket på grund af tab af kontrakter og nedgang i produktion – i det seneste år har Bel Air måttet sige farvel til 10 medarbejdere (6 piloter) - så mange som mulig via naturlig afgang,

3. at overenskomstanmodningen fra nogle få piloter var afvist af en stor del af piloterne og selskabet før nævnte møde fandt sted, og

4. at piloterne har haft en talsmand, som har været kontaktpersonen til Bel Air på vegne af pilotforeningen – han er ikke en af de fyrede piloter. De to afskedigede piloter havde ikke kontakten til Bel Air ledelsen.