Bel Air årsregnskab 2018

Bel Air kom ud af 2018 med et mindre underskud end forventet på trods af, at offshore markedet stadig er præget af hård konkurrence.

Resultatet for 2018

Årets resultat blev et mindre underskud end forventet, hvilket skyldes en kombination af nye kontrakter og ad-hoc flyvninger. Desuden har et øget fokus på udvikling af service og vedligeholdelses opgaver på eksterne helikoptere samt salg af special kompetencer bidraget positivt til resultatet.

Årets resultat er realiseret på niveau med tidligere fremsatte forventninger og udgør et underskud på 14.850 t.kr. (2017: -15.014 t.kr.).

Selskabets egenkapital er blevet styrket med 10.000 t.kr. fra moderselskabet og er herefter på 31.777 t.kr. (2017: 36.626 t.kr.). Dette er sket for fortsat at opretholde et stærkt kapitalgrundlag til opstart af nye forretningsområder. Selskabets soliditetsgrad udgør hermed 42%.

Der blev året igennem udvist stor omstillingsparathed og fleksibilitet fra hele organisationen i Bel Air som igen bekræfter den store værdi af selskabets medarbejdere.

Bel Air holdet er reduceret fra 75 til 40 medarbejdere siden juli 2017. Alle har fået tilbudt et outplacement forløb og de fleste er klar til at komme retur, når aktiviteten stiger igen. 

Helikopter kapacitet

Bel Air opererer med AW139 og AW189 helikoptere og er fortsat worldwide fleet-leader på typen AW189 på både antal flyvetimer og landinger, hvilket gør Bel Air’ organisation til den mest erfarne i verden på denne helikoptertype.

Bel Air har i 2018 indgået en samarbejdsaftale med verdens største operatør af Leonardo helikoptere – amerikanske Era Group Inc., der opererer mere end 100 helikoptere rundt omkring i verden. Dette giver mulighed for samarbejde på alle niveauer, værktøjer og reservedelssamarbejde samt backup kapacitet for Bel Air operationen i Europa på flere helikoptertyper.

Fremtiden

Bel Air har de sidste måneder vundet en Siemens Gamesa kontrakt, en mindre Allseas kontrakt med flyvninger til skibe samt en stor Wintershall kontrakt ud af Holland med en forventet løbetid på 6 år.

Selskabet forventer at 2019 bliver et omstillingsår, hvor der skal fokus på udvikling af nye potentielle kunder og forretningsområder.

Yderlig information kan rettes til:

Susanne Hessellund, CEO

Tlf. 76 36 39 00