Formand for bestyrelsen

Ledelse

Dedikeret, målrettet og hjertet er med i det vi gør

I Bel Air betragter vi virksomhedens drift som et fælles ansvar. Vi forventer, at hver enkelt medarbejder til stadighed er opmærksom på mulige effektivitets- og kvalitetsforbedringer. Ansvar og kompetence skal uddelegeres i størst mulig omfang for herigennem at skabe ansvarsfølelse og arbejdsglæde.

Stor tilpasningsevne

Ledelsen er ansvarlig for, at organisationen og ressourcerne løbende tilpasses de ændringer, der opstår i markeds- og konkurrenceforholdene.

Ledelsen må derfor løbende holde sig ajour og vurdere kundernes behov og gennem disse være på forkant med situationen, herunder konkurrence- og prisparametre samt leveringssikkerhed.

Ærlighed og samarbejde

Ledelsen lægger stor vægt på, at man er åben og ærlig overfor hinanden. Der skal være tillid til, at informationer om drift, sikkerhed og samarbejde hurtigt går begge veje i virksomheden.

Samarbejde er en forudsætning - og en selvfølge i Bel Air.

At være sammen er en begyndelse.
At holde sammen er fremskridt.
At arbejde sammen er succes.